UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Autizam – jednaki u različitosti

Projekti udruge Rubikon​

Centralni problem koji Udruga Rubikon u svojim programima i projektima rješava je visoka razina socijalne isključenosti djece s poremećajima iz spektra autizma i njihovih obitelji na području Grada Zaprešića i Zagrebačke županije, gdje su nedostatno razvijeni programi izvaninstitucijskih socijalnih usluga i programi prevencije i zaštite zdravlja te adekvatni programi rehabilitacije djece, mladih i odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma, a koje bi im omogućile veći stupanj integracije u društvo.

U 2023.godini projekti i programi udruge su:

 1. Ministarstvo demografije mladih i športa projekt „ S autizmom kroz život“ 25.000 eura
 2. Grad Zaprešić projekt „ S autizmom kroz život“ – 1200,00 eura
 3. Grad Zaprešić – institucionalna potpora- 8.000,00 eura
 4. Zagrebačka županija- Stručna služba župana – projekt „S autizmom kroz život“ 2.010,00 eura
 5. Zagrebačka županija – Donacija županijske skupštine projekt  „A kao autizam“ -3.500,00 eura
 6. Zagrebačka županija- Stručna služba župana Uspjeh kroz senzorno motorički rad 660 eura
 7. Zagrebačka županija – S autizmom kroz život 1000,00 eura
 8. Općina Brdovec – S autizmom kroz život 1500,00 eura
 9. Općina Bistra – Uspjeh kroz senzorno motorički rad 400 eura
 10. Općina Marija Gorica – S autizmom kroz život 300 eura
 11. Općina Jakovlje Uspjeh kroz senzorno motorički rad 660 eura

SENZORNA SOBA

Udruga ima opremljenu senzornu sobu pri pastoralnom centru župe Marije Kraljice Apostola, Trg Franje Tuđmana 1, u kojoj se provodi radna- senzorna terapija koju nastojimo osigurati kroz projekte i donacije pravnih i fizičkih osoba.

ŠKOLA PLIVANJA U TERMAMA JEZERČICA

U suradnji sa Termama Jezerčica osiguravamo našim članovima malu školu plivanja.