UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Autizam – jednaki u različitosti

Projekti udruge Rubikon

Centralni problem koji Udruga Rubikon u svojim programima i projektima rješava je visoka razina socijalne isključenosti djece s poremećajima iz spektra autizma i njihovih obitelji na području Grada Zaprešića i Zagrebačke županije, gdje su nedostatno razvijeni programi izvaninstitucijskih socijalnih usluga i programi prevencije i zaštite zdravlja te adekvatni programi rehabilitacije djece, mladih i odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma, a koje bi im omogućile veći stupanj integracije u društvo.


Dva najvažnija projekta koja trenutno provodimo su:

1. projekt „S autizmom kroz život

Projekt uključuje aktivnosti za djecu s autizmom: sportsko-rekreativne i kineziološke vježbe u dvorani, školu plivanja na bazenu,
senzornu i radnu terapiju te aktivnosti za obitelji djece s autizmom.
Centralni problem koji se ovim projektom rješava je visoka razina socijalne isključenosti djece s poremećajima iz spektra
autizma i njihovih obitelji na području Zagrebačke županije, gdje su nedostatno razvijeni programi rehabilitacije djece s
autizmom kroz sport, a koje bi im omogućile veći stupanj integracije u društvo.
Projekt su u 2022. podržali:
Grad Zaprešić – institucionalna podrška

  1. Grad Zaprešić – projektna podrška
  2. Zagrebačka županija – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
  3. Zagrebačka županija – Stručna služba župana
  4. Općina Brdovec
  5. Terme Jezerčica

2. projekt „Uspjeh kroz senzorno-motorički rad“

Program senzorne integracije je oblik terapijskog rada što je jedan od ciljeva Udruge. Ovom terapijom radi se na podizanju
kvalitete življenja djece s poremećajem iz autističnog spektra, prevenciji neprihvatljivog ponašanja uzrokovanog lošom
senzornom obradom, edukaciji i osnaživanju roditelja kako bi prepoznali znakove loše senzorne obrade i pravovaljano reagirali
na njih.
Projekt su 2022. godine podržali:

  1. Zagrebačka županija – Stručna služba župana
  2. Općina Bistra
  3. Općina Marija Gorica

 

SENZORNA SOBA

Udruga ima opremljenu senzornu sobu pri pastoralnom centru župe Marije Kraljice Apostola, Trg Franje Tuđmana 1, u kojoj se provodi radna- senzorna terapija koju nastojimo osigurati kroz projekte i donacije pravnih i fizičkih osoba.

ŠKOLA PLIVANJA U TERMAMA JEZERČICA

U suradnji sa Termama Jezerčica osiguravamo našim članovima malu školu plivanja.