UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Autizam – jednaki u različitosti

Projekti udruge Rubikon

Centralni problem koji Udruga Rubikon u svojim programima i projektima rješava je visoka razina socijalne isključenosti djece s poremećajima iz spektra autizma i njihovih obitelji na području Grada Zaprešića i Zagrebačke županije, gdje su nedostatno razvijeni programi izvaninstitucijskih socijalnih usluga i programi prevencije i zaštite zdravlja te adekvatni programi rehabilitacije djece, mladih i odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma, a koje bi im omogućile veći stupanj integracije u društvo.

Projekti koje smo proveli 2018. godine

„Uspjeh kroz senzorno-motorički rad“ – podržao Grad Zaprešić

„Aktivan odmor“ – podržala Zagrebačka županija – Stručna služba župana i Terme Jezerčica

„Sport bez granica“ – podržala Zagrebačka županija – Stručna služba župana i Terme Jezerčica

SENZORNA SOBA

Udruga ima opremljenu senzornu sobu pri pastoralnom centru župe Marije Kraljice Apostola, Trg Franje Tuđmana 1, u kojoj se provodi radna- senzorna terapija koju nastojimo osigurati kroz projekte i donacije pravnih i fizičkih osoba.

ŠKOLA PLIVANJA U TERMAMA JEZERČICA

U suradnji sa Termama Jezerčica osiguravamo našim članovima malu školu plivanja.