UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Rubikonu pod bor neurofeedback uređaj

Donatori

Konzum Plus d.o.o.-1.000,00 EUR, Šandrk d.o.o. Zaprešić – 1.000,00 EUR, HŽ Cargo d.o.o. – 600,00 EUR, Radnik d.d. – 2.000,00 EUR Općina Brdovec – 500,00 EUR, Badel 1862 d.d. – 1.000,00 EUR, Lorsel strojevi -500,00 EUR, Feroterm – 1.000,00 EUR Dječji Vrtić Smokvica – 200,00 EUR, Dječji Vrtić Vrtuljak – 1.691,27 EUR, Argentum Građenje d.o.o. – 200,00 EUR, Aurum Građenje d.o.o. – 200,00 EUR, Područna škola Pojatno – 140,00 EUR, Gastro Tehno d.o.o. – 100,00 EUR, Odvjetnica Željka Karlović – 100,00 EUR

Vrijeme provedbe

1.12.2023.-31.1.2024

Ciljevi provedbe:

Kroz rad s djecom primijetili smo da nove neurorazvojne metode poput
neurofeedbacka uvelike mogu pomoći u poboljšanju trenutnih teškoća. 
Ovom akcijom je omogućena::
  • Suvremena i neinvazivna terapija djeci s teškoćama u lokalnoj sredini
  • Osnaživanje i širenje kapaciteta udruge
  • Održivost Udruge
  • Pristup terapijama svim ostalim zainteresiranim