UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Uspjeh kroz senzornomotorički rad

Donatori

Općina Bistra – 3.000,00 kn Zagrebačka županija – Stručna služba župana – 6.000,00 kn

Vrijeme provedbe

01.06.2022.-31.12.2022.

Ciljevi provedbe:

Ovaj program je potreban djeci koja imaju poteškoće u neverbalnom načinu komunikacije,
poremećaj u ponašanju, uspostavljanju socijalne interakcije, koja imaju probleme s ravnotežom, motorikom, izbjegavaju dodir, preosjetljivi su na zvuk i miris, izbirljivi su u prehrani, prihvaćaju ili odbijaju hranu ovisno prema boji ili teksturi. Na taj način se nastoje stimulirati sva osjetila kod djece. Posebnost ovog programa je u tome da se djeca kroz igru bolje uklope u okolinu. Dijete tako uči na mnogo lakši način – zabavlja se i napreduje.
Djeca bi bila odmorenija jer ne bi bila prisiljena ići u udaljena mjesta na takve oblike dodatnih terapija. Najčešći učinci stručnog i kvalitetnog provođenja vremena u senzornoj sobi su:povećanje pažnje, učenje o raznovrsnim podražajima, razvoj komunikacije, smanjenje stereotipnih ponašanja, smanjenje i izostanak nepoželjnih oblika ponašanja, smanjenje hiperaktivnosti, prenošenje pozitivnih iskustava iz senzorne sobe u svakodnevne životne situacije.

Hvala donatorima