UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Onama

Mi se ne možemo promijeniti. Možete li vi?

Udruga Rubikon djeluje na području Grada Zaprešića i okuplja korisnike s cijelog područja Zagrebačke županije (Općine Bistra, Brdovec, Jakovlje, Marija Gorica, Luka). Udruga ima opremljenu senzornu sobu u kojoj provodi radnu i senzornu terapiju. Njenim zalaganjem osnovano je prvo posebno razredno odjeljenje pri osnovnoj školi u Republici Hrvatskoj za djecu s autizmom (2013. škola Antun Augustinčić u Zaprešiću), a 2017. osnovano je još jedno posebno razredno odjeljenje pri osnovnoj školi Ljudevit Gaj u Zaprešiću. Od 2013. godine udruga u senzornoj sobi provodi senzornu, a od 2018. i radnu terapiju. S obzirom da je Udruga Rubikon prva u Republici Hrvatskoj započela provoditi program inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama Grada Zaprešića za djecu s poremećajima iz autističnog spektra, udruga je ostvarila suradnju s Gradom Zaprešićem, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom.

Udruga okuplja djecu s poremećajem iz autističnog spektra i drugim teškoćama u razvoju, roditelje te stručnjake iz područja socijalne skrbi, zdravstvene skrbi i rehabilitacije osoba s invaliditetom na području Grada Zaprešića i okolice.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz sljedeće djelatnosti:

 • uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece i osoba s autizmom i drugim razvojnim teškoćama djece, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 • informiranje članstva i javnosti o problemima djece i osoba s autizmom i drugim razvojnim teškoćama djece i njihovih obitelji;
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom i osobama s autizmom i  drugim razvojnim teškoćama djece;
 • poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i raznih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl. ;
 • organiziranje programa za djecu i odrasle osobe s autizmom i drugim razvojnim teškoćama djece u suradnji s stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);
 • radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece i osoba s autizmom i drugim razvojnim teškoćama djece te njihovih obitelji.

Ciljevi udruge su:

 1. upoznavanje javnosti s  problemima i specifičnostima autizma, podrška, pomoć  i senzibilizacija prema djeci i osobama s autizmom i njihovim obiteljima; 
 2. brži i bolji probir i dijagnostika za djecu iz spektra autizma;              
 3. osiguravanje pomoćnika  u vrtićima i školama za djecu iz spektra autizma;  
 4. integracija i inkluzija djece s poremećajem iz spektra autizma u redovne odgojno-obrazovne ustanove  po redovnim, prilagođenim ili individualiziranim programima, u skladu s njihovim mogućnostima; 
 5. organiziranje i provođenje  edukacijsko-rehabilitacijskih, sportsko-rekreativnih, kulturnih i zabavnih programa rada prilagođenih djeci i osobama s autizmom s ciljem postepenog  uključivanja u redovne programe;
 6. radno osposobljavanje osoba s autizmom;
 7. deinstucionalizacija i osiguranje adekvatnog smještaja u stambenim zajednicama, stanovima  za osobe s autizmom.

Ruža Franjičević

Predsjednica

+385 99 6852 901

Neda Ujević

Dopredsjednica

+385 91 5002 566

Janjica Tomić

Tajnica

+385 91 5302 755