UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

POVELJA O PRAVIMA OSOBA S AUTIZMOM

Povelja o pravima osoba s autizmom Prezentirano na 4. kongresu Međunarodnog udruženja Autism-Europe, Den Haag, 10. svibnja 1992. Prihvaćeno kao pisana Deklaracija Europskog Parlamenta 3/96 o pravima osoba s autizmom / Strassbourg, 9. svibnja 1996.
Osobe s autizmom trebaju imati ista prava i povlastice kao i cijela europska populacija, na primjeren način i u najboljem interesu osoba s autizmom. Ta prava treba unaprijeđivati, zaštićivati i pratiti prikladnim zakonodavstvom svake države. Kao prava osoba s autizmom treba uzimati u obzir ona garantirana Deklaracijama Ujedinjenih naroda o pravima osoba s mentalnom retardacijom (1971.) i o pravim osoba s hendikepom (1975.), kao i drugim važnim deklaracijama o ljudskim pravima, a posebno valja uključiti ovdje navedena prava.

 

PRAVO osoba s autizmom na slobodan i ispunjen život do granica njihovih mogućnosti.
PRAVO osoba s autizmom na pristupačnu, nepristranu i točnu dijagnozu i procjenu.
PRAVO osoba s autizmom na dostupno i primjereno obrazovanje.
PRAVO osoba s autizmom (i njihovih zastupnika) na sudjelovanje u donošenju svih odluka koje utječu na njihovu budućnost; želje pojedinca se moraju, koliko je to moguće, utvrditi i poštivati.
PRAVO osoba s autizmom na pristupačno i dolično stanovanje.
PRAVO osoba s autizmom na opremu, pomoć i usluge podrške neophodne za njihovo puno produktivno življenje s dostojanstvom i neovisnošću.
PRAVO osoba s autizmom na prihod ili nadoknadu dostatnu za nabavu odgovarajuće hrane, odjeće, smještaja i zadovoljavanje drugih životnih potreba.
PRAVO osoba s autizmom da sudjeluju, koliko je to moguće, u razvitku i upravljanju službama koje pružaju usluge za njihovu dobrobit.
PRAVO osoba s autizmom na primjereno savjetovanje i skrb o njihovom fizičkom, mentalnom i duševnom zdravlju; što uključuje pružanje primjerenog tretmana i liječenja vođenog najboljim interesom pojedinca uz provedbu svih mjera zaštite.
PRAVO osoba s autizmom na smisleno zaposlenje i stručno osposobljavanje bez diskriminacije ili stereotipa; osposobljavanje i zaposlenje treba biti u skladu sa sposobnosti i izborom pojedinca.
PRAVO osoba s autizmom na pristupačan prijevoz i slobodu kretanja.
PRAVO osoba s autizmom da sudjeluju i koriste kulturu, zabavu, rekreaciju i sport.
PRAVO osoba s autizmom na ravnopravan pristup i korištenje svih mogućnosti, usluga i aktivnosti u zajednici.
PRAVO osoba s autizmom na seksualne i druge odnose, uključujući i brak, bez iskorištavanja i prisile.
PRAVO osoba s autizmom (i njihovih zastupnika) na pravno zastupanje i pomoć te na punu zaštitu svih građanskih prava.
PRAVO osoba s autizmom na slobodu od bojazni ili prijetnji neopravdanim utamničenjem u psihijatrijske bolnice ili neke druge restriktivne ustanove.
PRAVO osoba s autizmom na slobodu od fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja.
PRAVO osoba s autizmom na slobodu od farmakološke zloupotrebe i pogrešne primjene lijekova.
PRAVO pristupa osobama s autizmom (i njihovim zastupnicima) svim informacijama sadržanim u njihovim osobnim, medicinskim, psihologijskim, psihijatrijskim i edukacijskim dosjeima.