UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

inkluzivni dodatak

Što je inkluzivni dodatak?

Člankom 5. stavkom 1. definiran je inkluzivni dodatak kao novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Uvjeti za priznavanje prava na inkluzivni dodatak

Pravo na inkluzivni dodatak priznaje se u iznosima od 600 % osnovice za prvu razinu potpore, 400 % osnovice za drugu razinu potpore i 360 % osnovice za treću razinu potpore (članak 11. stavak 1. točka 1., 2., i 3.):

– odrasloj osobi s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojoj je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom

– djetetu s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem kojem je utvrđen drugi, treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja bez obzira na status osobe s invaliditetom (članak 9. stavak 1.),

dok se u iznosima od 135 % osnovice priznaje za četvrtu razinu potpore, odnosno 115 % osnovice za petu razinu potpore (članak 11. stavak 1. točka 4. i 5.):