UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Psihosocijalna podrška za roditelje

Donatori

Općina Marija Gorica – 300,00 EUR

Vrijeme provedbe

01.01.2023.- 31.12.2023.

Ciljevi provedbe:

Osnaživanje roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz sudjelovanje na radionicama. Kvaliteta vlastitog života, vlastito mentalno zdravlje uvelike ovisi o razini samopouzdanja i samopoštovanja, koja kod roditelja djece s teškoćama često nije u fokusu (uzevši u obzir obaveze i aktivnosti kojima su posvećeni s djecom). Kako bismo mogli podizati tu razinu važno je članovima/cama grupa podrške omogućiti informacije koje teorijski objašnjavaju pojmove samopouzdanja, samopoštovanja, vrste emocija i prepoznavanja emocija i dr., izgradnji zdrave slike o sebi, kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, ali i rad na osnaživanju vlastitih kapaciteta kako bi se ostvarili ciljevi mentalnog zdravlja.Tijekom provedbe grupe podrške primjenjujemo i tehnike i vještine ekspresivne art terapije. Ekspresivna art terapija je vrlo korisna u radu jer je praktična a i pomaže osobama pružiti dublji uvid u vlastita stanja. Često, verbalizirajući ono što želimo ne uspijemo sasvim dočarati ono što osjećamo i kako se osjećamo. Utoliko nam pomaže art terapija jer nam omogućuje prijenos emocija i stanja na papir kroz, uglavnom, likovno izražavanje. Pružajući psihosocijalnu podršku koristeći tehnike ekspresivne art terapije najčešće koristimo likovne elemente kao i vještine vođenih fantazija i asocijativnih karata.

Hvala donatorima