UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Pravo na dopust

Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta

Pravo na dopust za njegu djeteta ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena može ostvariti jedan od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen prema propisima o zapošljavanju, odnosno roditelj koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom, a koji sam živi s djetetom.

Jedan od roditelja može ostvariti jedno od navedenih prava ako drugi roditelj koji je nezaposlen nije u mogućnosti zbog svog psihofizičkog stanja pružati potrebnu njegu djetetu s težim smetnjama u razvoju, ako je na odsluženju vojnog roka ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana.

Ako roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi jedno od navedenih prava umre, napusti dijete, nije u mogućnosti pružati potrebnu njegu zbog svog psihofizičkog stanja, ako je na odsluženju vojnog roka ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana, drugi roditelj može koristiti:

  • pravo na dopust za njegu djeteta, ako je prema posebnim propisima obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje,
  • pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, ako je prema posebnim propisima obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje za puno radno vrijeme.
  •  

Nemogućnost roditelja da zbog svog psihofizičkog stanja pruža potrebnu njegu djetetu s težim smetnjama u razvoju utvrđuje se posebnim vještačenjem.

Jedno od ovih prava roditelj ne može ostvariti dok koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena po nekoj drugoj osnovi.

Također, dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete, odnosno ako dijete boravi u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete svakodnevno duže od osam sati, roditelj ne može ostvariti ova prava, odnosno ranije priznata prava mu prestaju.

Izuzev navedenog, roditelj koji sam živi s djetetom, a koji je obavezan raditi drugu smjenu, ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, odnosno ne prestaje mu to pravo, iako dijete boravi u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete svakodnevno duže od osam sati.

Roditelj koji koristi dopust za njegu djeteta ima pravo na naknadu plaće u visini iznosa pet osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti.

Naknadu plaće roditelju isplaćuje centar za socijalnu skrb.

Roditelj koji radi polovicu punog radnog vremena ima pravo na naknadu plaće za preostalo vrijeme do punog radnog vremena u visini razlike između plaće koju ostvaruje radeći polovicu punog radnog vremena i plaće koju bi ostvario da radi u punom radnom vremenu.

Izvor: NN 92/03