UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Tražimo radnog terapeuta u udruzi Rubikon

Tražimo radnog terapeuta na pola radnog vremena za rad u udruzi. Poželjno iskustvo u radu s osobama s poremećajem iz autističnog spektra. Životopise šaljite na mail udruge: udrugarubikon@gmail.com