UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Suradnja sa Centrom za rehabilitaciju Silver

Naš član je korisnik terapijskog psa Mila i aktivno radimo na senzibiliziranju lokalne zajednice za njihov socijalizacijski program.
Czrs.h