UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Neurofeedback za djecu i odrasle

Neurofeedback je terapijska metoda koja pomoću medicinskog aparata snima i analizira aktivnosti moždanih valova klijenata (EEG-a) i potom ih pretvara u korisne povratne (feedback) o tome kako mozak funkcionira. Feedback je klijentu prikazan u obliku igrice/crtiće illi filma.