UDRUGA RUBIKON

Udruga za djecu s autizmom i drugim teškoćama u razvoju

Kauflandova donacija našoj udruzi

Predstavnik Kaufland Hrvatska iz Zaprešića je posjetio našu udrugu i tom prigodom uručio donaciju osvojenu u sklopu Kauflandovog božićnog projekta “Djela, ne riječi, zajednicu usreći!” Kauflandovi kupci najviše su glasova dali upravo našoj udruzi i tako odlučili da će nam Kaufland Hrvatska donirati 5.000 kn u novcu. Ovim putem želimo najljepše zahvaliti Kauflandu Hrvatska i njegovim kupcima. Hvala što se prepoznali naš rad!